Đăng ký Đăng nhập

Tài khoản ngân hàng

20:39
26/03/2020
156132

(Số tài khoản cập nhật ngày 26/03/2024.)
Quý khách lưu ý chỉ chuyển tiền vào 1 trong các stk ở đây. Khi có thay đổi stk sẽ được cập nhật tại đây.

Tài khoản ngân hàng

번호:  3520976839763

농협은행 thecao24.vn

이름: 한가은

번호 : 1002347310893

우리은행 thecao24.vn

이름: TRAN VAN TRUONG

번호:   42660201547863

국민은행 thecao24.vn

이름: 한가은

Lưu ý: Nghiêm cấm sử dụng tài khoản chúng tôi đi lừa đảo người khác, nếu số tiền có nghi vấn chúng tôi sẽ tạm giữ và yêu cầu xác minh danh tính, số điện thoại, số chứng minh (신분증). Nếu vi phạm bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật!
우리 계좌번호 불법사용 안되니. 아니면 귀하는 법에 대한 전적인 책임이 있습니다.

Tags

.
.
.