Thẻ Gosu 20.000đ

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Gcard được phát hành bởi NPH GOSU có thể dùng để nạp cho các tựa game của GOSU phát hành như: Ngạo Kiếm Vô Song, Cửu Âm Chân Kinh, Tình Võ Lâm,..