Nạp thẻ nuôi máy - 통화

VD: 0936123456

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Bạn đang sử dụng máy thẻ trả trước tại Hàn Quốc mà không biết cách nạp thẻ? ->> Hãy liên hệ với chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp sđt muốn nạp chúng tôi sẽ nạp nuôi máy (통화) vào sđt cho bạn nhanh chóng mà không cần biết máy bạn dùng thẻ gì.

Một thẻ là 10.000 원 sử dụng được trong 1 tháng, hết tháng bạn phải nạp thêm để không bị khóa 2 chiều, cắt số. Mỗi lần bạn có thể nạp được nhiều thẻ, nạp 2 thẻ sử dụng được liền 2 tháng, 3 thẻ được 3 tháng...
Chúng tôi nạp được hầu hết các thẻ nuôi máy mạng LG, KT, SK. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ nạp thẻ sử dụng internet cho thuê bao trả trước.