Thẻ quốc tế 162

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Hướng dẫn sử dụng thẻ 162:

Thời gian : 212 phút chất lượng cực tốt

- Gọi số kết nối miễn phí

-> Máy bàn : 162

-> Di động : 162

- Tiếng Việt số 4

- Bấm số thẻ + #

- Bấm mã nước  -> Mã vùng -> Số điện thoại -> #

 

Để nạp và lưu thẻ: Gọi 162 chọn ngôn ngữ: Nhập số thẻ + 111#

Để xóa đăng ký số di động: gọi 162 sau đó bấm 222#

Xóa thẻ cũ nạp thẻ mới: Gọi 162 -> 333# + Số thẻ mới + #