Thẻ quốc tế 161

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Hướng dẫn sử dụng thẻ 161:

 

Thời gian gọi 180 phút
Số kết nối miễn phí
  • 161
Cách gọi
  • Gọi Số kết nối miễn phí 161
  • Bấm 8 nghe tiếng việt
  • Nhập số bí mật, ấn phím "thăng" ( # )
  • Bâm 11# để lưu thẻ.
  • Nhập số điện thoại cần gọi,rồi ấn "thăng"(#)
Cách xóa thẻ
  • gọi  161, ấn 19#
Cách lưu thẻ
  • Bấm 11# để lưu thẻ.