Hướng dẫn sử dụng thẻ gọi quốc tế về Việt Nam 08216, 161, 162

11-02-2018 - 00:29 | Lượt xem: 8385

Cách sử dụng thẻ gọi quốc tế về Việt Nam 08216, 161, 162

Hướng dẫn sử dụng thẻ Áo Dài 08216:

 

 

Thời gian gọi : 201 phút,  chất lượng cuộc gọi cực tốt, thời gian trừ rất chính xác.
Số kết nối miễn phí :
 • 08216
Cách gọi :
 • Gọi Số kết nối miễn phí 08216, bấm số 7# để chọn Tiếng Việt
 • Nhập số bí mật, ấn phím "thăng" ( # )
 • Bấm 77# rồi Nhập số điện thoại cần gọi#
Cách xóa thẻ :
 • Gọi 08216bấm 44#
Cách lưu nhiều thẻ liên tiếp :
 • Gọi 08216bấm 7#, bấm 22#, nhập số bí mật 1 rồi bấm #, nhập số bí mật 2 rồi bấm #, ....,
 •  

 

Hướng dẫn sử dụng thẻ 161:

 

Thời gian gọi : 180 phút
Số kết nối miễn phí :
 • 161
Cách gọi :
 • Gọi Số kết nối miễn phí 161
 • Bấm 8 nghe tiếng việt
 • Nhập số bí mật, ấn phím "thăng" ( # )
 • Bâm 11# để lưu thẻ.
 • Nhập số điện thoại cần gọi,rồi ấn "thăng"(#)
Cách xóa thẻ :
 • gọi  161, ấn 19#
Cách lưu thẻ :
 • Bấm 11# để lưu thẻ.

 

 

Hướng dẫn sử dụng thẻ 162:

Thời gian : 212 phút chất lượng cực tốt

- Gọi số kết nối miễn phí

-> Máy bàn : 162

-> Di động : 162

- Tiếng Việt số 4

- Bấm số thẻ + #

- Bấm mã nước  -> Mã vùng -> Số điện thoại -> #

 

Để nạp và lưu thẻ: Gọi 162 chọn ngôn ngữ: Nhập số thẻ + 111#

Để xóa đăng ký số di động: gọi 162 sau đó bấm 222#

Xóa thẻ cũ nạp thẻ mới: Gọi 162 -> 333# + Số thẻ mới + #

---------------------------------------------------------------

 

Hướng dẫn sử dụng thẻ gọi trong nước Macro.

 

1. Gọi số kết nối miễn phí 080-800-1100

2. Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt số 3

3. Bấm số thẻ + #

4. Bấm mã nước -> Mã vùng -> Số điện thoại -> #  (thẻ tự động lưu sau khi thực hiện cuộc gọi)

5. Xóa thẻ 222#

6. Lưu thẻ: nhập số thẻ +# + 111#